24

Sălăjan, Patrioților, câteva minute metrou Grigorescu, bloc reabilitat

Localizare: strada Patriotilor

65.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
63.000
19

Vânzare apartament cu 3 camere, Petre Ispirescu, Sector 5

Localizare: 200 m RATB Petre Ispirescu

66.000
Preț negociabil
Comision 0%
19

Vânzare apartament cu 3 camere, Auchan Titan - 1 Decembrie 1918

Localizare: 10 minute metrou 1 Decembrie 1918

65.800
Preț negociabil
33

Vânzare 3 camere în bloc nou vizavi de metrou Nicolae Grigorescu

Localizare: 3 minute metrou grigorescu

85.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
82.500
19

Vânzare apartament cu 3 camere, Liviu Rebreanu - Barajul Bistritei


68.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
63.000
34

Vânzare apartament cu 3 camere Confort City

Localizare: Splaiul Unirii 9

65.000
Preț negociabil
Comision 0%
27

Unirii, intersecție cu Nerva Traian, bloc 1990

Localizare: Bulevardul Unirii, colt cu Nerva Traian

158.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
156.000
47

Citadella Titan, complex din 2010, vedere panoramică, mobilat și utilat


89.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
85.000
28

Răsărit de Soare, 3 camere mobilat


75.000
Preț negociabil
20

Apartament cu trei camere renovat complet Fizicienilor, Danubiu


89.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
85.000