23

Vânzare apartament 2 camere cu terasă în bloc nou vizavi de metrou Nicolae Grigorescu

Localizare: 3 minute metrou Nicolae Grigorescu
75.000
Preț negociabil
Comision 0%

25

Vânzare apartament 2 camere, metrou Nicolae Grigorescu

Localizare: 300 m metrou Nicolae Grigorescu
61.000
Preț negociabil
Comision 0%

18

Vânzare apartament 2 camere, Auchan Vitan

Localizare: 300 m Auchan Vitan
42.000
Preț negociabil

22

Vânzare 2 camere în bloc nou vizavi de metrou Nicolae Grigorescu

Localizare: 3 minute metrou Nicolae Grigorescu
82.000
Preț negociabil

21

Apartament cu 2 camere la mansardă - Fizicienilor

Localizare: strada Lacramioarei
43.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
41.000

16

Vânzare 2 camere Pantelimon Rams, cu loc de parcare subterană inclus

Localizare: Soseaua Dudesti-Pantelimon
79.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
77.500

17

Vânzare apartament 2 camere, Drumul Taberei, Sector 6

Localizare: 500 m Parc Moghioro?
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
57.000

18

Apartament cu 2 camere, Codrii Neamţului, Sector 3

Localizare: 200 m Auchan Titan
49.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
48.000

20

Apartament cu 2 camere, decomandat, Titan Sun Park

Localizare: Strada Gura Putnei
62.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
60.000

26

Vânzare 2 camere Câmpia Libertății, vizavi de Park Lake

Localizare: Intrarea Reconstructiei
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
57.500