19

Vânzare garsonieră, Mall Vitan

Localizare: 50 m Mall Vitan

60.000
Preț negociabil
15

Vânzare garsonieră, metrou Titan - Parc IOR

Localizare: 50 m metrou Titan, 50 m Parc IOR

41.000
Preț negociabil
21

Garsonieră Mihai Bravu, bloc 1990

Localizare: 600 m metrou Mihai Bravu, 800 m metrou Dristor

43.800
Preț negociabil
Tranzacționat la
41.500
10

Vânzare garsonieră, metrou Dristor

Localizare: lâng? metrou Dristor 2

46.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
42.500
20

Garsonieră Piaţa Miniş, Costin Georgian

Localizare: 10 min metrou Costin Georgian, 50 m Piata Minis

38.700
Preț negociabil
Tranzacționat la
36.700
14

Garsonieră Basarabia, Bucovina, în bloc reabilitat, mobilată și utilată


41.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
40.000
20

Garsonieră renovată complet, bucătărie mobilată și utilată, Costin Georgian

Localizare: 100 m Metrou Costin Georgian

39.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
38.000
13

Vânzare garsonieră Titan metrou și parc IOR

Localizare: la 5 minute de metrou Titan

45.000
Preț negociabil
23

Garsonieră Răsărit de Soare, cu parcare în complex, mobilată și utilată


42.500
Preț negociabil
Tranzacționat la
41.500
25

Garsonieră spațioasă vizavi de metrou Nicolae Grigorescu, în bloc din 2007

Localizare: Aleea Mostistea

55.000
Preț negociabil
Comision 0%